รถ Van

จำนวนที่นั่ง/คัน
5 - 9 ท่าน

จำนวนกระเป๋า/คัน
กระเป๋าขนาด 26 นิ้ว 9 ใบ

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม
22,900 บาท/วัน
เดินทางเที่ยวออกทัวร์ 8 ชั่วโมง
32,900 บาท/วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถ

ค่าน้ำมัน

ค่าทางด่วน

ค่าผ่านทาง

ค่าที่จอดรถ

ค่าภาษีรถยนต์

ค่าที่พักคนขับ

ค่าอาหารคนขับ

จองบริการรถพร้อมคนขับ


เงื่อนไข – สำหรับการจองและใช้รถ Van ที่นั่งสูงสุด 9 ที่นั่ง ออกทัวร์ 8 ชัวโมง – อัตราค่าจ้างทีมงานญี่ปุ่นดังกล่าวรวมค่าอาหารและ ที่พักคนขับแล้ว – รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม./วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกิน 10 ชม./วัน – คนขับเราปฏิบัติตามกฏของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และไว้วางใจได้ – คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม./วัน ตามกฏประสิทธิภาย ในการขับรถ ญี่ปุ่นไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้